Catering firmaları iş yerlerinin hem zamandan hem performanstan tasarruf etmesini sağlayan firmalardan oluşmaktadır. Çalışanların beslenmesini sağlıklı ve düşük maliyetler ile tedarik eden catering firmaları, iş yerlerine  performans olarak da fayda sağlamaktadır.

catering firmalarıİş yerleri dışında düğün veya nişan gibi özel organizasyonlarınızda yemek gibi problemlerinizi aşmanızda yardımcı olacaktır. Günümüzde catering firmaları bünyelerinde bir gıda mühendisi bulundurarak siz değerli ve özel dostlarımıza her zaman sağlıklı yemekler sunmaktadırlar. Hazır günlük yemek sunumları haricinde sizin istediğinize özel olan yemekleri de çalıştığınız firmadan ayrı bir şekilde istekte bulunabilirsiniz. Organizasyon alanlarında profesyonel firmalarla çalışmanız size fazlasıyla zaman kazandırarak sizin başka işlere zaman ayırmanızı sağlayacaktır.

Yemek konusu ciddi bir konu olduğu kadar yemeklerin gerekli hijyen koşullarına göre hazırlanmış olması ve bunun yanı sıra herkesin damak tadına hitap ediyor olması gerekmektedir. Catering firmaları bünyelerinde çalıştırdıkları personelin bu kriterlere göre belirlenmiş olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Bu tür yemek hizmeti veren firmalar genel olarak kendi belirlediği menüleri müşterilerin beğenisine sunmaktadır. Sunulan bu menülerin içerisinde müşteri dilediği menüyü seçer veya menü üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir.

Catering Firmaları İstanbul

Catering firmaları genel olarak yaptıkları iş bakımından işin kolay olmadığını söylemek mümkündür. Çünkü her bir bireyin damak zevkleri farklı olduğu gibi orta yolu bulup toplu verdiğiniz bir yemekte o damak tadını tutturmak marifet ister. Bu yüzden konusunda uzman ve uzun zamandır profesyonel bir ekip ile çalışan firmaları tercih edebilirsiniz. Catering firmaları hizmetlerinde bu gibi durumlarından dolayı yaptıkları iş oldukça riskli olarak görülmektedir. İnsanları toplu yemek alanları memnun etmek meziyet olduğu gibi bu başarıyı yakalamak deneme yanılma yöntemleri ile yapılarak bazı durumlarda da başarısızlığa neden olmaktadır. Özellikle catering firmaları sunduğu hizmetlerin çok iyi olmasına özen göstermektedir.

Yemek konusunda insan sağlığı ön planda olduğu için gıda sicil sertifikası olan firmalar ile çalışmanız sizin ve toplu yemek alan kişilerin de sağlığı açısından oldukça önemlidir. Geniş çaplı şirket yemeklerinin kendi yemek ihtiyaçlarını tedarik edemedikleri zaman yemek firması arayışına girmektedirler. İyi bir yemek firması büyük bir sorumluluğu getirdiği gibi beraberinde toplu yemek hizmeti sağlayacak firmayı seçerek bu firmaya kefil olmuş sayılmaktadırlar.

Catering firmaları sizlere ciddi anlamda kar elde ettirebilmektedir. Şirketiniz içerisinde yemek yapmak oldukça maliyetlidir. Uygun bir yemek alanı hazırlamak, aşçı, garson, komi gibi servis elemanlarının maliyetleri ve tabiki de yapılacak olan yemeklerin maliyeti ciddi rakamları bulabilmektedir. Üstelik yemek çeşitleri çoğaltmak sizlere ek masraflara da yol açacaktır.

Toplu yemek üretimi catering firmaları ve hızlı yemek servisi dünyaya paralel olarak Türkiye’de de hızla gelişmektedir. Çalışanların sefertası ile yemek taşıdıkları devirlerin ardından şirketlerin kendi mutfaklarını kurarak yemek verdiği dönemler de neredeyse sona ermiş olup artık toplu yemek üreticisi isletmeler faaliyet göstermektedir.

Geride bıraktığımız yüzyılın son çeyreğinde sadece birkaç toplu yemek üreticisi isletme faaliyet göstermekte iken bugün yüzlercesi sektöre girmiş bulunmaktadır. Rekabetin olumlu sonuçlar getirmesi beklenirken, pek çok sorunun ortaya çıktığı görülmektedir. Catering firmaları olarak ülkemizde toplu beslenme hizmeti veren isletmelerin temel isletme bilgisi ve tecrübesi, tasarım, sistem kurma, planlama ve organize olma, teknolojik gereksinmeler; mutfak mimarisi, mönü hazırlama, hijyen ve sanitasyon; ürün geliştirme ve kaliteli üretim, toplam kalite kontrolü, tüketicilerin bilinçlendirilmesi, korunması ve kalite güvencesinin verilmesi; ambalajlama, pazarlama teknikleri, haksız rekabet; gıda ile ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuat, denetim eksikliği ve yetkili kurumların desteği gibi konularda sorunları vardır.

Tüm bunlara ek olarak kalifiye eleman yetersizliği, teknik eleman yetiştirmede karşılaşılan problemler de bulunmaktadır. İnsan sağlığını çok yakından ilgilendiren catering firmaları toplu yemek üretimi sektörüne gereken önem verilmelidir. Bu noktada eğitim ve öğretim kurumlarına görev ve sorumluluk düşmektedir.

Üniversite, üretici firmalar ve tüketiciler iletişim içinde olmalı ve bunu sürdürmelidir. İllerde üniversite, valilik, il sağlık müdürlüğü, belediyeler, hekimler odası, lokantacılar odası bir araya gelmeli, sorunlarını tartışmalı, çözüm için projeler üretmeli ve işbirliği yapmalıdır. Catering firmaları işletmeleri sahiplerinin ve yöneticilerinin rekabeti zorlayıcı unsurları dikkate alarak konuya daha bilinçli yaklaşmaları gerekmektedir. Danışmanlık firmalarıyla, danışmanlarla ve teknik elemanlarla işbirliği içinde olmalıdırlar. Teknik eleman, catering firmaları üretimi içinde önemli bir yere sahiptir.

Gıda mühendisi yemek fabrikasında vazgeçilemeyecek bir unsurdur. Catering firmalarında usta çırak ilişkisi içinde öğrenilen ve uygulanan bilgiler artık yeterli olmamakta, eğitilmiş personele duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Gıda sanayinin ihtiyaç duyduğu eğitim alanları belirlenmeli ve buna göre her düzeyde eğitim uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Toplu yemek üreticisi isletmeler eğitim çalışmalarına başlamadan önce mevcut durumlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürekli eğitim programları hazırlamalı, ve hemen uygulamaya koymalı ve sonuçlarını takip etmelidirler. Toplu beslenme ve bunun gerektirdiği eğitim öğretim ihtiyaçların belirlenmesinde üniversite ve danışmanlık firmalarından destek almalıdır. Yapılacak olan denetimlerde eğitim programlarına ne ölçüde uyulduğu ve uygulanan eğitim çalışmalarının hedefler doğrultusunda ne derece etkili olduğu da sorgulanmalıdır.

Catering Firmaları Yemek Fiyatları

Toplu yemek üreticisi işletmeler müşterilerini de eğitmelidirler. Catering firmaları çalışanları ne is olursa olsun herkesin bir meslek okulunu bitirmiş olması gerekir. Ülkemizde de bu sistemin isletilmesi gereklidir. Meslek yüksek okulları ve Gıda mühendisliği bölümleri sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştirmek için sektörle işbirliği içinde yeniden yapılanmalıdır. Ankara’da yürütülen bir araştırma kurum mutfak personeli için geliştirilen hijyen eğitim paket programının, eğitilenlerin hijyen bilgi düzeyi, tutum ve davranışları üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla Bilkent Üniversitesi Kafeteryaları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi mutfaklarında çalışan personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anketin catering firmaları personel ile ilgili kısmında, catering firmalarının çalıştırdığı elemanların eğitim durumları hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır.

catering firmaları

İşletme büyüklüğüne göre elemanların eğitim düzeyleri karşılaştırılmış, genelde ilkokul ve ortaokul eğitimli çalışanlar olduğu tespit edilmiştir. Catering firmaları işletmelerin hizmet verdikleri müşteri kitlesi sorulmuş ve cevap olarak birden fazla seçenek işaretlenebileceğini belirtilmiştir. Yemek üreticisi işletme yetkililerine sektörde sayıları her geçen gün artan isletmelerin kaliteyi düşürmeleri ve bu isletmelerin standartlara uygun olmayan çalışma şekillerine ne gibi çözüm önerileri getirilebileceği sorulmuştur. Catering firmaları üretici isletmelerin %45.28’i kurumların denetlenmesi, denetimlerin arttırılması ve denetimlerin periyodik olması gerektiğini öncelikli çözüm olarak görmektedirler (%45.28). Yemek üreticileri konusunda uzman deneyimli eleman çalıştırılması gerektiğinde hem fikirdirler. İsletmelerin %13.21’i müşterilerin bilinçlenmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu isletmeler müşterilerin kaliteden çok fiyata baktıklarını, araştırıcı olmaları gerektiğini ve ucuz olduğu için yemek satın almamalarını belirtmişlerdir. İsletmelerin %11.32’si üretimde kalitenin sağlanması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bunun için önerilerini detaylı bir şekilde dile getirmişlerdir. İsletmeler iç denetimler ile kendi standartlarını yükseltmeli.

Kaliteli iş yapmayı hedeflemiş isletmelerin önü açılmalı. Standartlara uygun çalışmayan isletmelere caydırıcı cezalar verilmeli. Sektörde çalışan isletmelerin kalitesiz ham madde kullanımı; örnek olarak et yerine soya veya ay çiçek yağı yerine karışım yağları kullanılmamalı. Kalitesiz ham madde kalitesiz üretim demektir.

Daha fazla zaman kaybetmeden bizimle iletişime geçin, sizlere kusursuz catering hizmeti sunalım.